Ekologie

Souznění s přírodou - nejsme lhostejní k životnímu prostředí

Myslíme na budoucnost - vážíme si přírodních zdrojů a uvědomujeme si jejich vzácnost

Strategickým cílem společnosti Unipap a.s. je uspokojování potřeb zákazníků a veřejnosti s ohledem na požadavky v oblasti ochrany životního prostředí.

Při vývoji a následné  výrobě používáme všech dostupných prostředků, které zajistí maximální úsporu použitého vstupního materiálu.

Společnost Unipap a.s. má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM a.s., čímž je zapojena do Systému sdruženého plnění a plní tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z dodávaných obalů.Veškerý odpad ze zpracování vlnitých lepenek i pěnových materiálů prochází vlastní 100%ní recyklací.

Společnost Unipap a.s. je držitelem oficiální licence značení výrobků symbolem RESY, který garantuje recyklaci materiálu ze všech přepravních balení a dalších obalů z papíru, kartonu a vlnité lepenky do zahraničí.

Společnost Unipap a.s. je také držitelem certifikátu FSC® - C157869
FSC certifikace představuje důvěryhodný a nezávislý nástroj pro garanci environmentálně a sociálně odpovědného původu dřevěných výrobků.
FSC certifikace ověřuje to, že FSC certifikovaná surovina nebyla při cestě zpracovatelským řetězcem smíchána s necertifikovaným a nekontrolovaným materiálem.